Om GJ
 

Corona : Covid-19

Vejledning for flugtskydningsaktiviteter

Greve Jagtforening

I Greve Jagtforening forholder vi os seriøst til anbefalinger og vejledninger udstedt af myndighederne, Danmarks Jægerforbund m.fl., som passer til og giver god mening ved udfoldelse af flugtskydningsaktiviteter i vores forening. Vi skal passe på os selv og på hinanden og derfor skal vi udvise respekt og tage fornødent ansvar ved at følge retningslinjerne, så smittefaren for covid-19 begrænses - på forhånd tak.

For brugere af skydebanen gælder følgende:

 • Banevagterne er øverste myndighed på skydebanen og deres retningslinjer skal efterleves.
 • Der er opsat håndsprit ved klubhus, trapstand samt alle standpladshusene – brug det.
 • Hold afstand til hinanden – 2m anbefales.
 • Der skal bæres mundbind/visir i klubhuset. 
 • Vis hensyn og hold afstand ved ind- og udgang via hoveddøren samt på trappen til terrassen.
 • Der må maksimalt være 10 personer i det store klublokale af gangen – Husk at holde afstand.
 • Der kan ikke købes mad og drikkevarer.
 • Du bør kun betale med mobilepay eller dankort.
 • Der vil være venteområder (borde/bænke) ved alle standpladshuse og der må maksimalt opholde sig 10 personer ved hvert venteområde.
 • På terrassen skal borde/bænke være adskilt med min. 2 meter.
 • Trapstanden må maksimalt benyttes af 2 x 10 personer af gangen.
 • Standpladshusene på jagtbanen må maksimalt benyttes af tre personer af gangen.
 • Efter endt skydning opfordrer vi til, at skydebanen forlades.
 • Har du sygdomssymptomer skal du blive hjemme.
 • Tilhører du en af risikogrupperne bør du nøje overveje dine forholdsregler forud for besøg på skydebanen.

Alle overtrædelser af gældende retningslinjer medfører påtale og eventuel bortvisning.

Bestyrelsen – Greve, opdateret den 7. december 2020

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...