Om GJ
 

Priser i GreveJagt

Nedenfor finder du priser på duer, patroner og øvrige varer som sælges i kantinen. Bemærk venligst, at alle priser er med forbehold for senere ændringer uden varsel - Priser på opslag i klubhuset er altid de gældende priser.

Gæsteskytter er velkommen - se nederst på siden.

Skydekort
Indestående på medlemmers skydekort kan ikke anvendes til køb af patroner og andre varer i kantineudsalget.

Skydekortet er personligt og må ikke gøres til genstand for udlån/brug af ikke-medlemmer. 

Bemærk, at beløb indbetalt på skydekort kun tilbagebetales efter dokumenteret udmeldelse af Greve Jagtforening og i en periode på maksimalt 12 måneder efter udmeldelse. Udbetaling kan kun ske ved henvendelse til foreningens kasserer på email faktura@grevejagt.dk og efter forevisning af ovennævnte samt kvittering for indbetaling/er.

Sletning/spærring ved udmeldelse og kontingentrestance 
Ved udmeldelse af foreningen bliver skydekortet slettet og eventuelt indestående slettes efter 12 måneder. 

Hvis du ikke betaler dit kontingent til tiden, vil dit skydekort blive spærret på forfaldsdagen og vil ikke kunne anvendes før kontingentet er betalt. Du skal påregne op til 14 dages ekspeditionstid fra betaling til genåbning og der vil blive trukket ekspeditionsgebyr kr. 150 fra kortet.

Kontingentrestance ud over én måneder medfører automatisk sletning af medlemsskab. 

Vedr. kontingenter henvises til fanebladet "Bliv medlem".

Gæstekort flugtskydningsbane gæst   100 kr.
Duer gæst, pr. stk.   2,00 kr.
Leje af gevær (kun i forbindelse med instruktion)   100 kr.
Undervisning/instruktionsgebyr   100 kr.*
     
Våbenpåtegningskursus   2.000 kr.
     
Polterabend/event-skydning 25 duer, pris pr. deltager   400 kr.
Polterabend/event-skydning 50 duer, pris pr. deltager   800 kr.
Medaljer, sæt á 3 stk.   300 kr.
     
Duer medlem, stk. pris   1,50 kr.
Duer junior/ungdom, stk. pris   1,25 kr.
Duer pensionist, stk. pris (kun torsdag formiddag)   1,25 kr.
Skydekort (kun for medlemmer)   150 kr.
BEMÆRK: Beløb indsat på skydekort tilbagebetales kun efter særlige regler.    
     
Patroner 25 stk. (kal. 12)   dagspris
Patroner 250 stk. (kal. 12)   dagspris
Patroner 25 stk. (kal. 16/20)   dagspris
     
Ørepropper, sæt   5 kr.
Skydebriller, fra   100 kr.

* Jagttegnslærer, undervisere og instruktører skal betale "instruktørgebyr" for alle skytter ved privatundervisning i normal åbningtid. Såfremt instruktøren og eller skytten/eleven ikke er medlem af Greve Jagtforening skal tillige betales gæstekort. Alle typer skydekort kan anvendes i forbindelse med instruktion/undervisning.  
 

Gæsteskytter

Vi byder alle velkommen i foreningen og på vores skydebane.

Som gæsteskytte skal du være opmærksom på følgende i forbindelse med skydning på flugtskydningsbanen:

du skal forevise gyldigt jagttegn/SKV samt billedlegitimation
du skal betale gæstekort
- du låner et skydekort som skal returneres efter brug

Velkommen til og god fornøjelse i Greve Jagtforening.

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...