Bliv medlem
 

Bliv medlem - det tager kun ét minut!

Det er nemt, at blive medlem af Greve Jagtforening - klik på fotoet ovenfor og udfyld indmeldelsesformularen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Du kan også henvende dig i vores klubhus, hvor vi kan hjælpe dig.

Vores kontingenter opkræves én gang årligt af Danmarks Jægerforbund. Det samlede kontingent består af en kontingentandel til Jægerforbundet og en kontingentandel til Greve Jagtforening. De enkelte takster fremgår af skemaet nedenfor. Kontingentet reguleres én gang årligt jf. prisindexet samt Jægerforbundets reguleringer.

Har du spørgsmål til kontingenter, indmeldelse, udmeldelse eller lignende er du altid velkommen til at ringe til vores kasserer.

Jagtforening eller Flugtskydningsforening - hvad skal jeg vælge?

Alle faciliteter på Kappelevvej ejes og drives af Greve Jagtforening. Efter aftale mellem Greve jagtforening og Greve Flugtskydningsforening, stilles faciliteterne til rådighed for flugtskydningsforeningens medlemmer. Det er kun medlemmer af jagtforeningen som har indflydelse på beslutninger omkring klubhus, skydebane samt øvrige faciliteter.

Flugtskydningsforeningen er en interesseorganisation for flugtskytter og foreningen har, udover flugtskydning på Kappelevvej, ingen andre aktiviteter.

Du kan som udgangspunkt frit vælge hvilken forening du ønsker at være medlem af og du kan også være medlem af begge. Dog er der en medlemsgruppe som SKAL være medlem af flugtskydningsforeningen og det er medlemmer med SKV/våbenpåtegning, da SKV/våbenpåtegning kun registreres gennem flugtskydningsforeningen og Dansk Skytte Union. 

Du kan læse mere om medlemsskaberne nedenfor.

 

GJ medlemstyper og kontingent 2019

Kontingent

GJ

DJ

Ordinær/alm. medlem, 26+ år 1.277 519 758
Ekstraordinær (dobbeltmedlemsskab under DJ)  571 519 52
Pensionist, født 1948 eller tidligere 821 363 458
Junior op til 15 år 475 363 102
Ungdom, 16-25 år 743 363 380
Husstand (samlever/ægtefælle) 899 519 380
Jagttegnskursist - gratis i kalenderåret hvor undervisning modtages gratis gratis gratis
Støttemedlem uden jagttegn 622 519 103

Medlem af Greve Jagtforening og Danmarks Jægerforbund
Som medlem af Greve Jagtforening bliver du samtidig også medlem af Danmarks Jægerforbund og bliver en del af det store fællesskab af jægere i Danmark, der omfatter ca. 90.000 medlemmer. Du vil hver måned modtage DJ-medlemsbladet "JÆGER". Dette gælder dog ikke for kotingenttyperne junior, husstand, ekstraordinær og støttemedlem. Du vil også kunnr deltage i mange forskellige former for stævner, kurser, uddannelser o.s.v., arrangeret af og/eller i samarbejde med DJ.

Hvis du ikke ønsker at modtaget bladet "Jæger", kan dette fravælges og du sparer derved 136 kr. årligt på dit kontingent. Fravalg af bladet "Jæger" kan kun ske ved at kontakte medlemsservice hos Danmarks Jægerforbund og kan tidligst ske efter indmeldeldelse. 

Pensionist/Senior
Danmarks Jægerforbund vedtog på generalforsamlingen i 2013 at udfase kontingentkategorien "Pensionist", hvorfor det blev vedtaget, at man fremadrettet kun er berettiget til nedsat kontingent såfremt man er født i 1948 eller tidligere. Det betyder, at medlemskategorien "Pensionist" altså ikke følger samfundets almindelige alderskriterier for folkepensionister.   

Kursist/jagttegnselev
Som jagttegnskursist er kontingentet gratis i det kalenderår du påbegynder din jagttegnsundervisning. Du kan melde dig ind som kursist også selvom du ikke går til jagttegnsundervisning i Greve Jagtforening. Så skal du bare huske, at oplyse navn og kontaktoplysninger på din jagttegnslærer, samt hvornår du har påbegyndt undervisningen.

Støttemedlemskab
Støttemedlemskab er typisk et medlemskab for flugtskytter, hundefører, bueskytter, støttemedlemmer og andre som ønsker, at kunne deltage i GJ's aktiviteter med visse begrænsninger. Medlemsskabet er for personer som IKKE er jagttegnsberettiget samt for personer som ikke har indløst jagttegn i mindst 10 år. I forbindelse med indmeldelsen skal der udfyldes en tro- og loveerklæring om, at man ikke er jagttegnsberettiget. Støttemedlemmer modtager ikke bladet "Jæger" og har kun adgang til ikke-vedtægtsregulerende møder uden stemmeret. 

Overførsel fra anden jagtforening/skytteforening
Hvis du er medlem af en anden jagtforening under Danmarks Jægerforbund og ønsker, at blive overført til Greve Jagtforening, så ring til medlemsservice i Danmarks Jægerforbund på telefon 88 88 75 00 - husk at have dit DJ-medlemsnummer parat. Hvis ikke du kan hitte dit DJ-medlemsnr., så skal medlemsservice nok hjælpe dig alligevel.

Ved flytning af medlemsskab til GreveJagt kommer du naturligvis ikke til at skulle betale dobbeltmedlemsskab i overgangsperioden. 

Bemærk, at du først bliver registreret og optaget som medlem, når du har betalt dit kontingent. Når du har betalt kontingent kan du deltage på generalforsamlinger, jægerråd , aktiviteter etc. Personligt skydekort til skydebanen kan ligeledes først erhverves, når kontingentet er betalt. Kun medlemmer der ikke er i restance kan deltage og stemme på foreningens generalforsamling.  
 

Greve Flugtskydningsforening

Greve Flugtskydningsforening er en juridisk selvstændig forening uafhængig af Greve Jagtforening. Som GF medlem er du ikke berettiget til, at deltage i arrangementer under og i regi af Greve Jagtforening/Danmarks Jægerforbund. Det gælder også Greve Jagtforenings generalforsamling.

Greve Flugtskydningsforening optager medlemmer med SKV/våbenpåtegning, flugtskytter med jagtegn samt skytter som ønsker, at deltage i flugtskydningskonkurrencer arrangeret/i regi af Dansk Skytte Union. Når du tager våbenpåtegning på kursus hos os bliver du automatisk medlem af GF. Har du jagttegn og ønsker medlemsskab uden tilknytning til Danmarks Jægerforbund, så kan du med fordel melde dig ind i GF. 
 

GF medlemstyper og kontingent 2019

GF sats

 

Ordinær/alm. medlem 620  
Junior/ungdom op til 25 år 465  


Kursusgebyrer, kontingentopkrævning og betaling

Vær opmærksom på, at der er deltagelses- og undervisningsgebyrer m.m. ud over kontingenterne i forbindelse med forskelligartede aktiviteter som eks.: Jagttegn, Jagthornsblæsning, hundetræning, , haglskydeprøvetræning, skydeskole m.m. Oplysninger kan indhentes hos kontaktpersonerne i udvalgene.

Kontingentet opkræves hvert år i december/januar måned og skal være betalt senest ved udgangen af januar måned. Ved indmeldelse i løbet af året opkræves du 12-dele kontingent for den resterende del af året. Ved indmeldelse i november/december opkræves du dog også samtidig kontingent for det efterfølgende år.

Medlemmer af Greve Jagtforening opkræves kontingent via Danmarks Jægerforbund. Medlemmer af Greve Flugtskydningsforening opkræves direkte af GF.  

Husk at tilmelde dig betalingsservice - så sparer du faktureringsgebyret på 75 kr.
Når du melder dig ind skal du huske, at tilmelde dig betalingsservice. Det gør det nemt for dig selv og os og samtidig sparer du faktureringsgebyret på 75 kr.
 

Brug af Greve Jagtforenings skydebane

Som medlem af Greve Jagtforening og/eller Greve Flugtskydningsforening kan du anvende flugtskydningsbanen til, at dygtiggøre dig i de forskellige flugtskydningsdiscipliner samt trimme formen af op til jagtsæsonen.

For at kunne skyde på banen skal du købe et personligt skydekort, hvorpå du indsætter penge til brug på skydebanen. Skydekortet fungerer på samme måde som et vaskekort til bilen. Hver gang du trykker en due ud, trækkes et beløb fra dit skydekort.

Du skal være opmærksom på, at indsatte beløb på skydekortet kun kan anvendes til skydning på skydebanen og altså ikke til køb af patroner m.m. i klubhuset. Der kan heller ikke ske udbetaling/tilbagebetaling af indsatte beløb. Dette gælder også ved eventuel udmeldelse eller sletning som medlem grundet kontingentrestance og lignende. 
 

Udmeldelse

Udmeldelse af Greve Jagtforening kan kun ske ved henvendelse til "medlemsservice" i Danmarks Jægerforbund og skal ske senest ved udgangen af november måned. Tilbagebetaling af kontingent vil ikke finde sted.

Spærring/sletning af skydekort ved udmeldelse
Bemærk, at ved udmeldelse bliver dit skydekort automatisk spærret og slettet fra og med den dato, hvor din udmeldelse træder i kraft. Du vil herefter ikke længere kunne anvende skydekortet på skydebanen. Det samme gælder såfremt du ikke betaler dit kontingent rettidigt. Eventuelt indestående på skydekort vil blive slettet og dermed være tabt. 

Udmeldelse af Greve Flugtskydningsforening skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer og senest ved udgangen af november måned. Tilbagebetaling af kontingent vil ikke finde sted.

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...