Køb & salg
 

Indryk annonce (private)

For at få indrykket en annonce på hjemmesiden skal du sende en mail til gj@grevejagt.dk indeholdende tekst samt evt. foto (JGEP eller PNG) som vedhæftes som fil.

Annoncen vil blive vist i 60 dage, hvorefter den vil blive slettet. Før vi sletter din annonce kontakter vi dig for eventuel forlængelse. Alle annoncer skal som minimum indeholde navn og telefonnr., men også gerne email adresse.

Hvis du er forretningsdrivende (kommerciel) og ønsker, at indrykke annoncer på vores køb-og-salg sider, så send en mail til formanden.
Bestyrelsen

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...