Om GJ
 

 


 

Afholdelse af ordinær generalforsamling

Jf. vedtægterne afholdes der hvert år i april måned ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening.

 


 

Bemærk - aflysning

Grundet situationen vedr. covid-19 har bestyrelsen besluttet, at foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse i april 2020 aflyses.

Ordinær generalforsamling vil blive afholdt når bestyrelsen finder det forsvarligt og/eller særligt påkrævet.

Bestyrelsen som forretningsministerium
Bestyrelsen agerer, frem til næste ordinære generalforsamling som forretningsministerium og holder driften kørende.

Bestyrelsen tager ikke nye initiativer, som der ikke er økonomisk eller politisk dækning for.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at indgå aftaler med Greve Kommune, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen, Next, Benzondal samt andre såvel kendte som nye samarbejdspartnere i det omfang at det vedrører gennemførelse og sikring af aktiviteter, investeringer og tiltag i relation til Greve Jagtforenings drift og øvrige virksomhed.

Regnskab for det foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling. 

Den udsatte generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er den ordinære generalforsamling, der udsættes og derfor også er den ordinære generalforsamling, der senere afholdes.

Der aflægges ikke en uformel beretning for mellemperioden fra bestyrelsens side, men medlemmerne orienteres løbende om foreningens og bestyrelsens aktiviteter via hjemmesiden og nyhedsbreve. 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...