Om GJ
 

 

Næste ordinære generalforsamling

Jf. vedtægterne afholdes der i april måned 2020 ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening.

 

Ekstraordinær generalforsamling
23. maj 2019 i Greve Jagtforening

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Greve Jagtforening torsdag den 23. maj, kl. 19.30 i foreningens lokaler på Kappelevvej 37, 2670 Greve.

Generalforsamlingen er kun åben medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Status vedr. bestyrelsesposterne
3. Valg af kasserer frem til april 2020
4. Valg af bestyrelsespost frem til april 2020

Kandidater der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal indsende anmodning herom til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af hvilke/hvilken bestyrelsespost/er der opstilles til.

Følgende kandidater har ved udløb af tilmeldingsfristen, onsdag den 15. maj, meldt deres kandidatur til nævnte ledige poster:  

  • Tom Erikstrup, kassererpost
  • Henrik Grejsen, bestyrelsespost

Tom Erikstrup og Henrik Grejsen vil således blive valgt til de nævnte poster, idet der ikke er andre opstillede kandidater.

Bestyrelsen, 16. maj 2019 
 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...