Om GJ
 

 

Næste ordinære generalforsamling

Jf. vedtægterne afholdes der i april måned 2020 ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening.

 


 

Ekstraordinær generalforsamling
18. juni 2019 i Greve Jagtforening
Del 2 - kl. 20.00

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Greve Jagtforening i klubhuset, Kappelevvej 37, Greve, tirsdag den 18. juni 2019 kl. 20.00.

Generalforsamlingen er kun åben medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Der kan ikke stilles forslag til dagsordenen der er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Orientering vedr. eksklusion
3. Afstemning

Bestyrelsen har besluttet, at indstille Per Andersen, Helena Månsson og Tonny Månsson til eksklusion fra Greve Jagtforening med henvisning til foreningens vedtægter §5. 

I fortsættelse af afholdt ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 2019 kl. 19.30, afholdes hernævnte generalforsamling for stadfæstelse af eksklusion af ovennævnte personer jf. vedtægternes §5: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 dele af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 dele af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af foreningen sker efter Danmarks Jægerforbunds vedtægter §38."

Jf. foreningens vedtægter vil eksklusion være gyldig, såfremt 2/3 dele af de fremmødte medlemmer på herværende generalforsamling stemmer for eksklusion.

Bestyrelsen - 31. maj 2019

Ekstraordinær generalforsamling
18. juni 2019 i Greve Jagtforening
Del 1 kl. 19.30

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Greve Jagtforening i klubhuset, Kappelevvej 37, Greve, tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.30.

Generalforsamlingen er kun åben medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Der kan ikke stilles forslag til dagsordenen der er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Orientering vedr. eksklusion
3. Afstemning

Bestyrelsen har besluttet, at indstille Per Andersen, Helena Månsson og Tonny Månsson til eksklusion fra Greve Jagtforening med henvisning til foreningens vedtægter §5: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 dele af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 dele af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af foreningen sker efter Danmarks Jægerforbunds vedtægter §38."

Jf. foreningens vedtægter vil eksklusion være gyldig, såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Bestyrelsen - 31. maj 2019

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...