Om GJ
 

 

Ordinær generalforsamling
2024 i Greve Jagtforening

Der afholdes ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening onsdag den 10. april, kl. 19.30 i foreningens lokaler på Kappelevvej 37, Greve.

Generalforsamlingen er åben for medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af kasserer
7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Mht. frister, bestyrelsesposter m.m. henvises til vedtægterne. 

Regnskab vil kunne rekvireres af foreningens medlemmer ved udfyldelse af nedenstående blanket.

Bestyrelsen - 17. marts 2024
 

Orientering vedr. indkomne forslag og opstillede kandidater

Der er pr. den 2. april 2024 ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.

Kasserer Henrik Grejsen, bestyrelsesmedlemmer Grete Svendsen, Carsten Dalgaard Pedersen og Michael Koefoed opstiller alle til genvalg.

Der er pr. den 2. april ikke modtaget forslag fra andre kandidater til de ovenstående bestyrelsesposter.

Bestyrelsen, 2. april 2024

Regnskabet for 2024 kan rekvireres frem til og med søndag den 7. april 2024.

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...