Om GJ
 

GDPR - persondatapolitik for GreveJagt

Nedenstående er den lovgivningsmæssig forpligtende instruks til alle medlemmer i Greve Jagtforening i forbindelse med omgang af persondata i GJ-regi, jf. databeskyttelsesforordningen fra 2016 (GDPR).

Vejledningen er især rettet mod udvalgene, men gælder for alle GJ-medlemmer som kommer i kontakt med persondata – f.eks. ved afholdelse af aktiviteter, stævner m.m. Hovedtankegangen bag forordningen er beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Dette dokument beskriver kort, hvad GJ´s bestyrelse mener er relevant for GJ-medlemmer og udvalgene. Er man i tvivl kan der findes flere informationer her: https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf

GJ's bestyrelse forventer at alle GJ-medlemmer, som behandler persondata i GJ-regi, er bekendt med denne instruks og handler efter denne. Er man i tvivl om behandling af GJ-data, kan man kontakte GJ’s dataansvarlige (2018, Michael Thaarup).

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...