Om GJ
 

GDPR - persondatapolitik for GreveJagt

Nedenstående er den lovgivningsmæssig forpligtende instruks til alle medlemmer i Greve Jagtforening i forbindelse med omgang af persondata i GJ-regi, jf. databeskyttelsesforordningen fra 2016 (GDPR).

Vejledningen er især rettet mod udvalgene, men gælder for alle GJ-medlemmer som kommer i kontakt med persondata – f.eks. ved afholdelse af aktiviteter, stævner m.m. Hovedtankegangen bag forordningen er beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Dette dokument beskriver kort, hvad GJ´s bestyrelse mener er relevant for GJ-medlemmer og udvalgene. Er man i tvivl kan der findes flere informationer her: https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf

GJ's bestyrelse forventer at alle GJ-medlemmer, som behandler persondata i GJ-regi, er bekendt med denne instruks og handler efter denne. Er man i tvivl om behandling af GJ-data, kan man kontakte GJ’s dataansvarlige (2018, Michael Thaarup).


 

I Greve Jagtforening håndteres personoplysninger om dit medlemskab to steder: i vores interne medlemssystem, samt i Danmarks Jægerforbunds administrations centrale medlemssystem.

De persondata, der er gemt, bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, kontingentopkrævninger samt Jægerforbundets medlemsblad Jæger. I Greve Jagtforening er det kun formanden, kassereren eller sekretæren, der kan hente og har tilgang til medlemsoplysninger.

Dine rettigheder som medlem
Grundlæggende har GDPR-reglerne til formål at passe på dig som medlem ved at skabe åbenhed om, hvordan vi behandler persondata. Du har ret til at få besked om, at der behandles personoplysninger.

Som medlem skal du have klar besked om, at vi behandler oplysninger om dig. Du skal vide, hvem der har ansvaret for dine data, og hvornår ansvaret overdrages fra foreningen til Danmarks Jægerforbund. Du skal endvidere være informeret om, hvordan vi behandler dine data, hvem de deles med m.v. 

Da Greve Jagtforening er tilknyttet Danmarks Jægerforbund er vi underlagt disses medlemsbetingelser, der beskriver, hvordan vi og Danmarks Jægerforbund håndterer og passer på dine data. Disse betingelser er tilgængelige her.

Ud over ovennævnte betingelser, har vi suppleret med vores egne retningslinjer for håndtering af dine data. Disse fremgår nedenfor.

Du har ret til at se dine oplysninger
Du kan til enhver tid bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi og Danmarks Jægerforbund behandler om dig. Hvis du ønsker det, kan du få en udskrift eller kopi af oplysningerne.

Den nemmeste måde at få indsigt i dine egne oplysninger på er at besøge Min Side på www.jagerforbundet.dk/medlemsnettet. Efter du er logget ind, kan du få overblik over de informationer, der er registreret i Jægerforbundets medlemssystem.

Du har ret til at få oplysninger rettet og slettet
Opdager du, at de oplysninger, der er registreret om dig, er forkerte, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ifølge de nye regler har vi og Jægerforbundet lov til at gemme dine oplysninger, så længe der er et formål med det. Dine grundlæggende oplysninger som navn, adresse og type af medlemskab slettes først fem år efter din eventuelle udmeldelse af Jægerforbundet. Dette skyldes, at vi også skal overholde bogføringslovens regler.

Andre oplysninger kan du altid bede om at få slettet. Vær dog opmærksom på, at slettede oplysninger ikke kan genskabes, hvorfor det kan have konsekvenser for dit medlemskab, hvis du beder om at få slettet oplysninger.

Som medlem har du ret til at modtage alle dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overflytte oplysningerne til en anden forening.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende og f.eks. beder om indsigt, berigtigelse, sletning mv. af oplysninger, skal dit ønske efterleves så hurtigt som muligt. De nye regler beskriver, at du inden for senest en måned skal have besked om, hvad der vil blive gjort som følge af din henvendelse.

Tillæg - GJ persondatapolitik
Som besøgende på www.grevejagt.dk er du omfattet af EU's persondataforordning, som har til formål at beskytte dig og data som indsamles om dig. I Greve Jagtforening respekterer vi vores online besøgendes rettighed til privatliv, samt anerkender vigtigheden af at beskytte de indsamlede oplysninger. Vi har derfor formuleret en politik der beskriver, hvordan vi indsamler, gemmer og bruger de persondata, du som bruger af www.grevejagt.dk giver os.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Grevejagt. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.grevejagt.dk, er bestyrelsen for Greve Jagtforening, CVR-nr. 18852055, Kappelevvej 37, 2670 Greve.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at tilmelde dig en aktivitet, indhente information eller lignende, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre og tilbyde dig vores services. Vi kan indhente almindelige personoplysninger som f.eks. navn, e-mail adresse, postadresse, fødselsdato, telefonnummer, betalingsoplysninger.

Hos Grevejagt indsamler og behandler vi dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside
- Klikker på en eller flere af vores sider
- Gennemfører tilmelding, bestilling og/eller betaling af en aktivitet
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Sender os spørgsmål eller lignende

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon nr. og fødselsdato indhenter vi for at kunne identificere dig. Din e-mail adresse indhenter vi for at kunne sende dig en tilbagemelding, ordrebekræftelse eller lignende.

Når du betaler for en aktivitet indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen oplyser din e-mail adresse, bruger vi denne til udsendelse af nyhedsbreve. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbreve. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre tilmelding eller bestilling af en aktivitet, vil du desværre ikke have mulighed for dette og du skal i så fald kontakte os telefonisk for køb.

Dine oplysninger vil blive slettet efter 5 år med mindre der afgives ny tilmelding/køb af en aktivitet.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du tilmelder dig SKV-kursus eller melder dig, vil oplysningerne om dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mail adresse blive udleveret til samarbejdspartnere som Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union, Politiet og Greve Flugtskydningsforening med henblik på videre behandling.

Vi har vores hjemmeside gennem kih.dk og betalingssystem gennem Bambora/Epay, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser, vil blive opbevaret i deres respektive datacentrer.

Vi bruger Cookies for at forbedre din oplevelse når du bruger vores hjemmeside. Vi samler information om trafik, salg, ønskelister og andre kommercielle oplysninger, som vi videregiver til tredjeparter, men disse data indeholder ikke oplysninger, som kan identificere dig personligt. Tredjeparter der i varierende omfang kan omfatte Google og Facebook. De har til formål at genkende dig, når du besøger vores hjemmeside, huske indstillinger, samle statistik og målrette annoncer.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om at få adgang til dine persondata, få rettet/ændret eller slettet disse.

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...