Om GJ
 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Bestyrelsesmøder afholdes første tirsdag i hver måneden. Se konkrete datoer for mødeafholdelse i aktivitetskalenderen.

Medlemmer som har emner der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal indsende information herom til formanden senest 7 dage før planlagt bestyrelsesmøde. Tilbagemelding vil blive meddelt snarest muligt efter afholdt møde. 


 

Formand
Michael Thaarup
Mob.: 30 22 84 00
Send mail til Michael
Ressortområder:
Strategi og kommunikation

 

Næstformand
Henrik Grejsen
Mob.: 20 90 70 94
Send mail til Henrik
Ressortområder:
Hus
Jagttegn

 

Kasserer
Tom Erikstrup
Mob.: 50 54 19 62
Send mail til Tom
Ressortområder:
Event
Teknik/bane
Kantine

 

Bestyrelsesmedlem
Jan Falch
Mob.: 60 74 66 20
Send mail til Jan
Ressortområder:
Sponsorer
Banevagter, hagl og riffel

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Røslau
Mob.: 27 77 94 93
Send mail til Thomas
Ressortområder:
Skydebanesystem
SKV/Våbenpåtegning

 

Bestyrelsesmedlem
Ebbe Hansen
Mob.: 40 10 42 41
Send mail til Ebbe
Ressortområder:
Genladning - værksted
Sølvrævene

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Kristiansen
Mob.: 30 20 13 69
Send mail til Thomas
Ressortområder:
IT
regulering
 

 

Bestyrelsens valgperioder

Post Navn På valg igen i år
Kasserer Tom Erikstrup 2020
Næstformand Henrik Grejsen 2020
Bestyrelsesmedlem Ebbe Hansen 2020
Bestyrelsesmedlem Thomas Kristiansen 2020
     
Formand Michael Thaarup 2022
Bestyrelsesmedlem Thomas Røslau 2022
Bestyrelsesmedlem Jan Falch 2022 
     

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...