Om GJ
 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Bestyrelsesmøder afholdes første tirsdag i hver måneden. Se konkrete datoer for mødeafholdelse i aktivitetskalenderen.

Medlemmer som har emner der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal indsende information herom til formanden senest 7 dage før planlagt bestyrelsesmøde. Tilbagemelding vil blive meddelt snarest muligt efter afholdt møde. 


Formand
Michael Thaarup
Mob.: 30 22 84 00
Send mail til Michael
Ressortområder:
Strategi og kommunikation
Kantinen

 

Næstformand
Henrik Grejsen
Mob.: 20 90 70 94
Send mail til Henrik
Ressortområder:
Klubhus
Installationer
Jagttegn

 

Kasserer
LEDIG
Mob.:
Send mail til kasserer
Ressortområder:
 

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Røslau
Mob.: 27 77 94 93
Send mail til Thomas
Ressortområder:
Skydebanesystem
banevagter

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Kristiansen
Mob.: 30 20 13 69
Send mail til Thomas
Ressortområder:
IT
regulering
Eventskydning
 

 

Bestyrelsesmedlem
Ebbe Hansen
Mob.: 40 10 42 41
Send mail til Ebbe
Ressortområder:
Genladning - værksted
Sølvrævene

 

Bestyrelsesmedlem
LEDIG
Mob.: 
Send mail til XX
Ressortområder:
 

 

Bestyrelsens valgperioder

Post Navn På valg igen i år
Kasserer ledig post 2020
Næstformand Henrik Grejsen 2020
Bestyrelsesmedlem Ebbe Hansen 2020
Bestyrelsesmedlem ledig post 2020
     
Formand Michael Thaarup 2022
Bestyrelsesmedlem Thomas Røslau 2022
Bestyrelsesmedlem ledig post 2022 
     

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...