Om GJ
 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Bestyrelsesmøder afholdes første tirsdag i hver måneden. Se konkrete datoer for mødeafholdelse i aktivitetskalenderen.

Medlemmer som har emner der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal indsende information herom til formanden senest 7 dage før planlagt bestyrelsesmøde. Tilbagemelding vil blive meddelt snarest muligt efter afholdt møde. 


Formand
Michael Thaarup
Mob.: 30 22 84 00
Send mail til Michael
Ressortområder:
Plan og strategi
Ekstern kommunikation
Hornblæsere
 

 

Næstformand
Henrik Grejsen
Mob.: 93 95 70 94‬
Send mail til Henrik
Ressortområder:
Klubhus
Installationer
Jagttegn
Bueskytter

 

Regnskabsansvarlig
Gitte Kold
Mob.: 51 50 74 05
Send mail til kasserer
Ressortområder:
Regnskab
Kantinen
Festudvalg

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Røslau
Mob.: 27 77 94 93
Send mail til Thomas
Ressortområder:
Skydebanesystem
Banevagter
Festudvalg
Haglskydning

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Kristiansen
Mob.: 30 20 13 69
Send mail til Thomas
Ressortområder:
IT
Regulering
Eventskydning
SKV
 

 

Bestyrelsesmedlem
Ebbe Hansen
Mob.: 40 10 42 41
Send mail til Ebbe
Ressortområder:
Genladning - værksted
Sølvrævene
Riffelskydning

 

Ressourceperson
Carsten Pedersen
Mob.: 21 20 77 16
Send mail til Carsten
Ressortområder:
SKV
Hundeudvalg
 

 


 

Ændringer i bestyrelsen

Jan Falch har i efteråret 2019 valgt at trække sig fra Greve Jagtforenings bestyrelse. Jan var valgt som bestyrelsesmedlem frem til 2022. 

Tom Erikstrup har i foråret 2020 trukket sig fra posten som kasserer i Greve Jagtforening og bestyrelsen har derfor indsat Gitte Kold som regnskabsansvarlig. Gitte varetager de regnskabsmæssige opgaver frem til næste ordinære generalforsamling og deltager på bestyrelsens møder.


 

Bestyrelsens valgperioder

Post Navn På valg igen i år
Kasserer ledig post (Gitte Kold) 2020
Næstformand Henrik Grejsen 2020
Bestyrelsesmedlem Ebbe Hansen 2020
Bestyrelsesmedlem Thomas Kristiansen 2020
     
Formand Michael Thaarup 2022
Bestyrelsesmedlem Thomas Røslau 2022
Bestyrelsesmedlem ledig post (Carsten Pedersen) 2022 
     

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...