Jagttegn
 

 


 
 
 

 

Lidt om jagttegnet

Jagttegn
Alle jægere skal have et gyldigt jagttegn, som skal medbringes og eventuelt forevises når man går på jagt.

Jagttegnet skal fornyes hvert år og der betales en årlig jagttegnsafgift somopkræves i april måned. Inklusive i jagttegnsafgiften betaler du for en lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker under jagt.

For at få jagttegn skal man være fyldt 16 år, og man kan gå til prøve uanset tidspunkt i det år man fylder 16 - det vil sige at man kan starte på kursus allerede som 15 årig.

Obs. Jagttegnet godkendes af den stedlige politimyndighed (Politiets lokale Våbenkontor). Hvis man er/bliver straffet for vold eller anden alvorlig kriminalitet, kan Politimesteren nægte at udstede jagttegn i en periode på op til 8 år efter kriminaliteten har fundet sted.

Jagtprøve, haglskydeprøve og jagt
Man kan kun gå op til jagtprøven og efterfølgende haglskydeprøve, hvis man har deltaget i et obligatorisk våbenkursus og modtaget bevis herfor. Prøvegebyret til jagt- og haglskydeprøve er godt 200 r. - du kan se aktuelle stser på mitjagttegn.dk.

Kun ustraffede personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve. Danske statsborgere, der midlertidig har fast bopæl i udlandet, kan godt gå til jagtprøve i Danmark, såfremt de i prøveperioden registrerer en midlertidig opholdsadresse i Danmark.

Efter bestået jagtprøve og haglskydeprøve, bliver man optaget i Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede.

Hvis du vil vide mere ......
Reglerne for jagttegn, jagtprøve og riffelprøve m.m. fremgår af "Bekendtgørelse om Jagttegn" - se mere under; http://www.retsinfo.dk/

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...