Om GJ
 

Greve Jægerråd - jægerrådsarbejde


Jægerrådet er i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund i kapitel 4 beskrevet i forhold til rettigheder og pligter. Her kan man blandt andet finde oplysninger om bestyrelsens kompetencer, sammensætning og opgaver.

Jægerrådet er det tidligere Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, JKF. Nu betegner jægerrådet den samlede indsats som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi. De lokale jægerråd hedder Danmarks Jægerforbund Kommunenavn. Altså for eksempel Danmarks Jægerforbund Sorø.

Under overskriften jægerrådets arbejde er det tanken, at vi på denne side løbende vil give inspiration til konkrete indsatsområder for jægerrådet, ligesom vi vil hente konkrete eksempler på succeshistorier fra landets mange jægerråd. Nogle af disse succeshistorier, vil blive bragt i det politiske nyhedsbrev.

Af Jægerforbundets vedtægter om jægerrådet fremgår det, at der er en lang række definerede opgaver, der forventes varetaget af den valgte/udpegede bestyrelse i den enkelte kommune. 

Jægerrådets opgaver ifølge vedtægterne:

1) Kommunerelaterede opgaver

 • Samarbejder med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at udpege en repræsentant til kommunens grønne råd
 • Arbejder for at et grønt råd, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen
 • Søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer
 • Varetager det jagtpolitiske arbejde i kommunen
 • Udpeger en kontaktperson, der har overblik over reguleringen i kommunen samt koordinerer og faciliterer samarbejdet mellem kommunen og DJ, såfremt jægerrådet har et samarbejde med kommunen om regulering

2) Foreningsrelaterede opgaver

 • Søger oprettet foreninger, hvor der er behov herfor
 • Arbejder for at fastholde og rekruttere medlemmer i kommunen
 • Arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse
 • Fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen
 • Er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen
 • Medvirker ved arrangementer i samarbejde med kredsen
 •  
 • Hvis du vil vide mere om Jægerrådet kan du søge oplysninger på Danmarks Jægerforbund hjemmeside.

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...